کوتاه ترین داستان جهان

 

برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده!

گفته می شود ارنست همینگوی این داستان ۶کلمه ای (به زبان اصلی می شود6 کلمه) را برای شرکت در یک مسابقه ی داستان کوتاه نوشته است و برنده ی مسابقه نیز شده است.

همچنین گفته می شود که وی این داستان کوتاه را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶کلمه نمی توان داستان نوشت، نوشته است.

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا نیز داستان زیر است که نویسنده اش مشخص نیست!

آخرین انسان زمین، تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند.

 

کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.