زبان آموختگان

اسامی زبان آموزان گروه (الف)

 استاد مشیرفر

نام

نام خانوادگی

محل اقامت

حسان

عبدالله

آفریقا

عباّ س

الجنوبی

عربستان

ابراهیم

الحوا ی

دبی

وديان

الخفاجي

عراق

Mohamed

Al-najjar

عراق

هدی

نظام طهرانی

ایران(عربی)

Ali

Obayda

فرانسه(عربی)

Barbeche

nadia

فرانسه

Jedidi

ines

فرانسه

عامر

زاهد

عراق

Lazhar

mohamed

فرانسه

 

اسامی زبان آموزان گروه (ب)

استاد اسدی

نام

نام خانوادگی

محل اقامت

فاطمه

مهدي محمد سبت

بحرین

خليفه

ابن أحمد

عربستان

عباس

عساف

لبنان

عفاف

جعفر عبد الحسين الترنج

بحرین

مهدی

صلیل

عربستان

هدی

صالح عبدعلی الجلاوی

بحرین

Ibrhim

rohaizad

مالزی

سامی

المبارک

عربستان

عقیل

احمد

بحرین

حنان

محیمید

عربستان

Khadige

Hannan

بحرین

 

اسامی زبان آموزان گروه(ج)

استاد قاسمی

نام

نام خانوادگی

محل اقامت

Farrukh

Abbas

پاکستان

Asif

Ali

پاکستان

Noorul

Hasan

هندوستان

Girija

Pandey

هندوستان

Ashraf

Ali

سریلانکا

Muhammad

natsir

اندونزی

May

Ding

مالزی

Syedatalatzahra

Naqvi

پاکستان

Romella

Haider

پاکستان

 

 

اسامی زبان آموزان گروه(د)

استاد نیک زاد

نام

نام خانوادگی

محل اقامت

زینب

حکیم

لبنان

خلیل ابراهیم

قزلیر

ترکیه

کامران

محمداف

گرجستان

Alizaenal

abedin

اندونزی

adriana

Kabashi

آلبانیا

rajmonda

Kasterati

آلبانیا

کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.